bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Organy Spółki

Organami SpóÅ‚ki sÄ…:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • ZarzÄ…d

Zgromadzenie Wspólników
FunkcjÄ™ Zgromadzenia WspóÅ‚ników SpóÅ‚ki peÅ‚ni GórnoÅ›lÄ…sko-ZagÅ‚Ä™biowska Metropolia.

Rada Nadzorcza
Rada nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z 5 czÅ‚onków, w tym:

3 czÅ‚onków reprezentujÄ…cych GórnoÅ›lÄ…sko-ZagÅ‚Ä™biowskÄ… MetropoliÄ™:

 • Tomasz Rysz
 • Agata Fazan
 • MichaÅ‚ Fajer

2 czÅ‚onków reprezentujÄ…cych pracowników SpóÅ‚ki:

 • Lidia Andzel
 • Krzysztof OleÅ›

ZarzÄ…d
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest dwuosobowy. W skÅ‚ad ZarzÄ…du wchodzÄ…:

 • Henryk Szudy - Prezes ZarzÄ…du
 • StanisÅ‚aw Paks - Wiceprezes ZarzÄ…du

Prokurentami SpóÅ‚ki sÄ…:

 • Rita ZajÄ…c
 • Robert BlachliÅ„ski
 • Beata MichalakOpublikował: Łukasz Kloszczyk
Publikacja dnia: 02.07.2019
Podpisał: Łukasz Kloszczyk
Dokument z dnia: 26.03.2019
Dokument oglądany razy: 447