bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Organy Spółki

Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Zgromadzenie Wspólników
Funkcję Zgromadzenia Współników Spółki pełni Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Rada Nadzorcza
Rada nadzorcza składa się z 5 członków, w tym:

3 członków reprezentujących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię:

 • Tomasz Rysz
 • Agata Fazan
 • Michał Fajer

2 członków reprezentujących pracowników Spółki:

 • Lidia Andzel
 • Krzysztof Oleś

Zarząd
Zarząd Spółki jest dwuosobowy. W skład Zarządu wchodzą:

 • Henryk Szudy - Prezes Zarządu
 • Stanisław Paks - Wiceprezes Zarządu

Prokurentami Spółki są:

 • Rita Zając
 • Robert Blachliński
 • Beata MichalakOpublikował: Łukasz Kloszczyk
Publikacja dnia: 02.07.2019
Podpisał: Łukasz Kloszczyk
Dokument z dnia: 26.03.2019
Dokument oglądany razy: 969